Tên công trình: TGDĐ 186 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Địa chỉ công trình: 186 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Thời gian thi công: 03/12/2021

Thời gian bàn giao: 11/12/2021