Tên công trình: ĐMX QL1A, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ công trình: QL1A, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Thời gian thi công: 13/11/2021

Thời gian bàn giao: 17/11/2021