Tên công trình: ĐMS TĐS 163, TBĐ 61 , Đường QL1A, KP Phú Thành, TT Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ công trình: TĐS 163, TBĐ 61 , Đường QL1A, KP Phú Thành, TT Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thời gian thi công: 27/11/2021

Thời gian bàn giao: 03/12/2021