Công trình Bách Hóa Xanh tại 98 Quách Phẩm Thửa 98, bản đồ 1A, Ấp Cái Keo, Xã Quách Phẩm, H. Đầm Dơi, T. Cà Mau: