Tên công trình: BHX TĐS 124,125,126,280, TBĐ 03, Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Địa chỉ công trình: TĐS 124,125,126,280, TBĐ 03, Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Thời gian thi công: 20/11/2021

Thời gian bàn giao: 25/11/2021