2020

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY Á ĐÔNG

Khánh thành nhà máy thứ 2 tại trụ sở Long Thành, Đồng Nai. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Á Đông trong thời gian sắp tới.