1998

NHỮNG BƯỚC ĐI KHỞI ĐẦU

Thành lập Công ty TNHH Nội thất & Quảng cáo Á Đông ( tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Á Đông)