AD-TESTER


  • Tester – mu th sản phẩm, được thiết kế với kích thước nhỏ hơn hoặc bằng sản phẩm chính và trưng bày chủ yếu tại các dòng sản phẩm có mùi hương như nước hoa, xịt cơ thể, nước xả vải…
Mã sản phẩm: AD-TESTER Danh mục: Từ khóa: ,