AD-DIVIDER


  • Thường được đặt tại các kệ chính và dùng để phân chia các kệ sản phẩm.
  • Tại các siêu thị, divider được thiết kế theo hưướng dọc để không chiếm diện tích di chuyển của khách hàng nhưng vẫn đủ để làm nổi bật sản phẩm.
Mã sản phẩm: AD-DIVIDER Danh mục: Từ khóa: ,