Tên công trình: TGDĐ 480 Xã Đàn, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Địa chỉ công trình: 480 Xã Đàn, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Thời gian thi công: 03/12/2021

Thời gian bàn giao: 11/12/2021