Tên công trình: AK_DNG_GNG – Thửa 33 Nghĩa Thành

Địa chỉ công trình:TBD 04, Tổ dân phố 02, p.Nghĩa Thành, Tx.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

Thời gian thi công: 02/11/2021

Thời gian bàn giao: 06/11/2021