Tên công trình: AK_TVI_TCU – Trà Cú

Địa chỉ công trình: Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 21, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Thời gian thi công: 05/11/2021

Thời gian bàn giao: 07/11/2021