Tên công trình: AK_BRV_VTA – 563B Nguyễn An Ninh

Địa chỉ công trình: 563B, Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Thời gian thi công: 07/11/2021

Thời gian bàn giao: 11/11/2021