Tên công trình: ĐMX 90 Hùng Vương, Phường 1, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp: Bảng AVA Cycle + rạp xe đạp

Địa chỉ công trình: 90 Hùng Vương, Phường 1, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp: Bảng AVA Cycle + rạp xe đạp

Thời gian thi công: 15/12/2021

Thời gian bàn giao: 17/12/2021