Tên công trình: ĐMS TĐS 231, TBĐ 28C, Thôn Ninh Qúy, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ công trình: TĐS 231, TBĐ 28C, Thôn Ninh Qúy, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Thời gian thi công: 03/12/2021

Thời gian bàn giao: 08/12/2021