Công Trình: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT QUẦY KỆ CÔNG TRÌNH VESTA

Địa chỉ công trình: 34 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2

Thời gian thi công: 05/04/2021

Thời gian bàn giao: 29/04/2021