Á Đông hân hạnh đồng hành  tập đoàn Samsung, trong đó đã hoàn thiện Chuỗi cửa hàng trãi nghiệm Samsung tại Việt Nam.

Hình ảnh công trình tiêu biểu là cửa hàng trãi nghiệm Samsung, một trong hàng ngàn siêu thị Á Đông đã thi công hoàn thiện