Thiết kế thi công nội thất công trình LaViDa tại địa chỉ Đường 3/2, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu