Công trình Điện Máy Xanh tại 41, ấp Cụm dân cư trung tâm, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp: