Công trình Điện Máy Xanh Tại 446-447, tờ bản đồ số 63, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp