Công trình Điện Máy Xanh tại 50 Quốc lộ 1A, Thủ Thừa, Long An