Công trình Điện Máy Xanh Super Mini tại Ngã 4 Chợ Lục, Xã Thái Xuyên, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình