Công trình Điện Máy Xanh Mini tại Xã Yên Lãng, H. Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên