Công Trình Điện Máy Xanh Mini Tại 49 và 50, tờ bản đồ số 34, Ấp 3, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai