Công trình Bluetronics tại Road 6, Phum Kdei, Sangkat Prey Tahu, Krong Steung Senm, Kampong Thom, Cambodia