Công trình Bluetronics tại National Road 4 Roka Thom, Chbar Mon, Kampong Speu