Công trình Bách Hóa Xanh tại 36, tờ bản đồ số 44, đường HL10, ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai