Tên công trình: BHX Thửa 29,298,303 TBĐ 21, Thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Địa chỉ công trình: Thửa 29,298,303 TBĐ 21, Thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Thời gian thi công: 02/12/2021

Thời gian bàn giao: 07/12/2021