Tên công trình: BHX 80 Ngô Chí Quốc, khu phố 2, Phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, Tp. HCM

Địa chỉ công trình: 80 Ngô Chí Quốc, khu phố 2, Phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, Tp. HCM

Thời gian thi công: 25/11/2021

Thời gian bàn giao: 30/11/2021