Tên công trình: BHX 359-361-363-365 và 329/12/18-20 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Địa chỉ công trình: 359-361-363-365 và 329/12/18-20 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Thời gian thi công: 03/12/2021

Thời gian bàn giao: 10/12/2021