Tên công trình: BHX 1554 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Địa chỉ công trình: 1554 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Thời gian thi công: 14/11/2021

Thời gian bàn giao: 18/11/2021